Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności zgodna jest z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Alkam Security Sp. z o.o. Sp. K., ul. Chotomowska 62, 05-110 Jabłonna NIP 536 180 89 15, e-mail: rodo@lanon.pl (zwany dalej administratorem).

Przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie dane, które wpisywane są w formularzu kontaktowym są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności i służą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 RODO; Dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy albo jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.)

Pliki cookies

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
• „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
• „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies zapisane w Twoim Urządzeniu, korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej.

Gwarantujemy, że stosowane na stronie pliki cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów oraz innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Pliki te mają za zadanie zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i poprzez to dostosować stronę internetową do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika. Pliki cookies w szczególności zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną im wartość.

Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa, lecz nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym je pozyskano. Tak długi okres przechowywania danych wynika m. in. z konieczności spełnienia wymogów wynikających z ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych.

Twoje prawa w odniesieniu do przekazanych nam danych
Jako osobie, której dane osobowe będą przetwarzane, przysługują Ci następujące prawa:
• prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
• prawo do żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);
• prawo do żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
• prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
• prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO);
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 ust. 2 RODO);
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 13 RODO).

Dane kontaktowe
W przypadku pytań, wniosków lub uwag dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail rodo@lanon.pl, telefonicznie pod numerem 22 839 22 79 lub bezpośrednio w siedzibie Alkam Security przy ul. Chotomowskiej 62 w Jabłonnej.